Permit # Permit Type Applicant Name View
200000  View
190487 Kara Wilson  View
190324 Karen Nickolaisen  View
190308 Pella windows and doors  View
190291 Patrick Ledkins  View
190000  View
0  View
182183 Jamie Reed  View
200176 Residential Alteration jason daniel babcock  View
200156 Residential Alteration Drew Menlove  View
200150 Residential Alteration Saul Weissman (Owner Ashoka Group II, LLC)  View
200141 Residential Alteration Sean Bunker  View
200132 Residential Alteration Josephmitchell L.L.C.  View
200123 Residential Alteration Courtney Lindorff  View
200113 Residential Alteration Daniel Johnson  View